Skip to content

De Nederlandse Belastingdienst maakt veelvuldig gebruik van steekproeven bij de controle op aangiften LB, OB en VpB. Bij geïntegreerde controles hanteert de Belastingdienst 1 steekproef uit de gehele administratie om daarmee in 1 controle alle aangiften te beoordelen.

Als voormalig extern docent bij de Belastingdienst weet ik precies hoe die steekproeven (moeten) worden opgezet, geselecteerd en geëvalueerd. Ik kan dus bij uitstek cliënten bijstaan die een second opinion zoeken bij de bevindingen en conclusies van de Belastingdienst. Vaak komen dat neer op een uitleg waarom de conclusie van de Belastingdienst klopt. Liever, daarom, help ik cliënten die een steekproefcontrole door de Belastingdienst vóór willen zijn door zelf een steekproef te trekken en te controleren die minimaal aan de eisen van de Belastingdienst voldoet.

In het kader van Horizontaal Toezicht sluit de Belastingdienst convenanten met belastingplichtigen die een Tax Control Framework inrichten om daarmee fiscaal in control te zijn. Inherent onderdeel van zo’n Framework is een steekproefcontrole om objectief en transparant te laten zien dat de aangifte met 95% betrouwbaarheid voldoet aan de te stellen materialiteit. De rekentool voor de opzet en evaluatie van steekproeven volgens het verkeerslichtmodel (in de simpele variant met 0 toegestane fouten) SMASH21 geeft een idee van de omvang van de steekproef. Voor BTW controles is er ook deze sheet: omvang btw steekproef met uitleg.

Als bijproduct kunnen wij meteen ook steekproeven opzetten om “de andere kant uit” te controleren: de fiscus beoordeelt of er te weinig belasting is afgedragen of te veel in aftrek is genomen, maar het kan ook nuttig zijn om te weten of er te veel is betaald of te weinig is afgetrokken. De fiscus zal de extrapolatie van die resultaten niet accepteren als correctie, want de belastingplichtige heeft de verplichting een aangifte te doen op basis van een volledige administratie. Andere methode zoals AOQL (zie daar) zijn dan geschikt om correcties in eigen voordeel boven tafel te krijgen.

Ronald A. Fisher
Ronald A. Fisher
(1890-1962)
Back To Top