Skip to content

Sinds 2007 organiseert de Stuurgroep Statistical Auditing van het LImperg Instituut een symposium over data-analyse en statistiek.  Hierbij een aantal van mijn bijdragen van de afgelopen jaren.

2011 over materialiteit, uitvoeringsmaterialiteit en toelaatbare afwijking

2014 over steekproeven in het kader van EU subsidiecontroles

2015 over steekproeven en data analyse

2017 over “Back to basics”, bevat het verkeerslichtmodel

2018 over materialiteit, uitvoeringsmaterialiteit en toelaatbare afwijking (opnieuw)

2019 over situaties waarin (veel) fouten worden verwacht

2021 over tools (online versie) Om begrijpelijke reden is het symposium van 2020  doorgeschoven naar 2021. Omwille van de tijd heb ik afgesproken dat mijn bijdrage alleen online gepubliceerd wordt

2022  (mijn laatste) over homogeniteit en heterogeniteit: 1 verantwoording op basis van 2 populaties (COS 600) en vice versa (het shared services center)

Back To Top