skip to Main Content

Slide

Sinds 2007 organiseert de Stuurgroep Statistical Auditing van het LImperg Instituut een symposium over data-analyse en statistiek. Locatie is de VU te Amsterdam, tijdstip is een woensdagmiddag in de tweede helft van de maand mei. Hierbij een aantal van mijn bijdragen van de afgelopen jaren.

2011 over materialiteit, uitvoeringsmaterialiteit en toelaatbare afwijking

2014 over steekproeven in het kader van EU subsidiecontroles

2015 over steekproeven en data analyse

2017 over “Back to basics”, bevat het verkeerslichtmodel

2018 over materialiteit, uitvoeringsmaterialiteit en toelaatbare afwijking (opnieuw)

2019 over situaties waarin (veel) fouten worden verwacht

Om begrijpelijke reden is het symposium 2020 afgelast. Een beslissing over jaargang 2021 is nog niet genomen.

Back To Top