Skip to content

Steekproeven zijn geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel in situaties waar integrale controle niet mogelijk of niet efficiënt is en data-analyse  te weinig zekerheid geeft. Ik help bij het opzetten, berekenen, selecteren en evalueren van steekproeven om effectief en efficiënt te controleren.

Een voorbeeld is het gebruik van de Gamma verdeling voor het oplossen van praktische vraagstukken, zoals het uitbreiden van steekproeven, het combineren van steekproeven met ongelijke selectiekansen en het toerekenen van toleranties aan deelpopulaties. Dit alles leg ik uit en ondersteun ik door voorbeeld spreadsheets, die in overleg zijn aan te passen aan uw eigen situatie.

Toepassingsgebieden zijn onder andere:

Wie op internet zoekt naar een manier om de omvang van een steekproef te bepalen komt snel terecht bij tools om de schatting van een percentage voldoende betrouwbaar en nauwkeurig te laten zijn. Die hulpmiddelen heb ik ook, maar dit soort steekproeven heeft met controle niet veel te maken: schattingen keuren goed totdat je te veel fouten vindt, bij controle keur je pas goed als je voldoende correcte uitkomsten hebt!

Na alle theorie om te bepalen hoe onnauwkeurig en hoe onbetrouwbaar de steekproef mag zijn, komt de praktische vraag hoe de steekproef getrokken wordt. Met Excel kan het, maar daar is alles mee gezegd. Audit software, met een logfile, en de mogelijkheid om de steekproef te reproduceren, is een betere optie maar niet alle progamma’s zijn even gebruiksvriendelijk.. Meer info staat hier.

Met verschillende business partners werk ik samen om bij de juiste doelgroepen aan tafel te komen.

William Cochran
William G. Cochran
(1909-1980)
Back To Top