Ga naar hoofdinhoud

Voor oudere blogs kunt u terecht op Accountant.nl onder de tab Vaktechniek. Wie in de zoekbalk “batenburg” invult krijgt voldoende hits voor een half boek. Dat boek is er ook: samen met collega’s van de Stuurgroep Statistical Auditing heb ik een bundel gepubliceerd van columns over data analyse en statistiek in de controle.

  • Nieuwe versie van SMASH: nummer 22! Engelstalige variant volgt.
  • Er is ook een versimpelde versie beschikbaar en een Bayesiaanse variant
  • Een rekentool voor de omvang van de steekproeven op juistheid van geclaimde en volledigheid van gefactureerde BTW met uitleg
  • Mijn blog over het verschil tussen materialiteit en uitvoeringsmaterialiteit.   Slecht nieuws en goed nieuws!
  • Mijn blog over het verschil tussen uitvoeringsmaterialiteit en toelaatbare afwijking. Mijn advies: neem 80% 
  • Mijn blog over COS 530 A22: geprojecteerde fout vergelijken met de toelaatbare fout werkt niet.
  • Blog over JBF methode en een Repair Kit
  • Een blog over de niet-statistische steekproef
Siméon Poisson
Siméon Poisson
(1781-1840)
Back To Top